Newprint Tryckeri Västerås verksamhet ska genomsyras av ett miljömässigt tänkande och vi ska ständigt arbeta med miljöförbättrande åtgärder.
Vi ska vara lyhörda för våra kunders miljökrav.

Newprint Tryckeri Västerås ska ställa tydliga miljökrav på våra samarbetspartners, samt ta hänsyn till de miljömärkta produkter marknaden kan erbjuda.

Personalen ska vara införstådd med Miljöpolicyn och vara delaktig i det fortlöpande miljöarbetet.

Newprint Tryckeri Västerås ska följa och hålla oss à jour med lagar och förordningar inom miljöområdet.

Kvalitetspolicy

Vi ska på ett engagerat och ansvarsfullt sätt producera kompletta och kundanpassade trycksakslösningar tillsammans med våra samarbetspartners.

Genom trovärdighet, flexibilitet och hög kompetens skall vi bygga långsiktiga kundrelationer.

Genom att följa den tekniska utvecklingen och utbilda personalen i ny teknik säkrar och utvecklar vi vårt grafiska kunnande.

Personalen ska vara utbildad för att klara sina arbetsuppgifter och kunna ta ansvar i en delegerad organisation.